Showing all 17 results

Show sidebar

Nối ống nhanh – đuôi cái

18,000 

Nối ống nhanh vòi Romine – đuôi đực

35,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 10mm Gold

28,000  22,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 8.5mm Blue

24,000  19,000 

Ống dây áp lực cao Crocodile Korea 8.5mm Gold

24,000  19,000 

Ống dây áp lực cao Domosa 8.5mm Gold

22,000  16,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 10 mét

230,000  190,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 16 mét

350,000  250,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 20 mét

390,000  320,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 40 mét

690,000  590,000 

Ống dây áp lực cao ren trong 22mm 8 mét

250,000  150,000 

Ống dây bố áp lực cao ren trong 22mm 16 mét

560,000  360,000 

Ống dây bố áp lực cao ren trong 22mm 8 mét

280,000  195,000 

Ống dây cá sấu rửa xe áp lực cao Crocodile Korea 500kgf

24,000  19,000 

Ống dây cấp nước 17MM

12,000 

Ống phun sương PU 8mm

8,000  5,000 

Ren nối ống áp lực cao 22mm

85,000  55,000