• Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6550

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6550
  Béc rẽ quạt số 6550
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6540

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6540
  Béc rẽ quạt số 6540
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6530

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6530
  Béc rẽ quạt số 6530
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6520

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6520
  Béc rẽ quạt số 6520
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6515

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6515
  Béc rẽ quạt số 6515
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6510

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6510
  Béc rẽ quạt số 6510
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6508

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6508
  Béc rẽ quạt số 6508
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6506

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6506
  Béc rẽ quạt số 6506
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6505

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6505
  Béc rẽ quạt số 6505
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6504

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6504
  Béc rẽ quạt số 6504
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6503

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6503
  Béc rẽ quạt số 6503
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6502

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6502
  Béc rẽ quạt số 6502
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 6501

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-6501
  Béc rẽ quạt số 6501
  Góc phun : 65 độ.
  Ren ngoài : 13mm.
  Kiểu phun: Hình quạt.
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11003

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11003
  Béc rẽ quạt số 11003
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11020

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11020
  Béc rẽ quạt số 11020
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11015

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11015
  Béc rẽ quạt số 11015
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11008

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11008
  Béc rẽ quạt số 11008
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11006

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11006
  Béc rẽ quạt số 11006
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11005

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11005
  Béc rẽ quạt số 11005
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11004

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11004
  Béc rẽ quạt số 11004
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11002

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11002
  Béc rẽ quạt số 11002
  Chất liệu: Inox 304
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Béc phun sương rẽ quạt inox 304 – số 11001

  Loại béc: Béc phun rẻ quạt
  Model: BEC-RE-QUAT-11001
  Béc rẽ quạt số 11001
  Chất liệu: Inox 304
  Ren ngoài : 13mm
  Kiểu phun: Hình quạt
  Chiều dài: 22 mm
  Đường kín: 14 mm
  Trọng lượng: 16.9 gam
  Sản phẩm cao cấp
  Khẳng định độ an toàn, chất lượng sản phẩm với người tiêu dung.
  Hổ trợ kỹ thuật vĩnh viễn.
  Phân phối: Maybommini.com
  TƯ VẤN KỸ THUẬT – MUA HÀNG
  0908997823 – 0908997872
  0907204310 – 02873030399

  32,000 35,000 
 • Máy phun sương Smartpumps SP-75 24V

  Model: SP-75
  Nguồn: 24V
  Công suất: 28W
  Loại bơm: Áp lực
  Áp lực: 140 PSI
  Lưu lượng: 1.9 L/P
  Ren trong: 17
  Béc phun sử dụng tối đa: 30 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 10 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Công nghệ: Japan
  Dài 15 x Rộng 10 x Cao 8.5 Cm
  Trọng lượng : 1.5 Kg
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1
  Phân phối độc quyền: MBM
  Thương hiệu: Smartpums
  Tặng kèm Adapter 24V

  690,000 750,000 
 • Máy phun sương 40 béc – 200G

  Model: MBPS-200G
  Nguồn: 24V
  Công suất: 1.8A – 44W
  Loại bơm: Máy bơm áp lực
  Lưu lượng: 108 L/H
  Áp lực: 140 PSI
  Ren trong: 14 mm
  Béc phun sử dụng tối đa: 40 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 20 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Sản xuất: Taiwan
  Trọng lượng: 2 Kg
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1

  1,300,000 1,400,000 

  Máy phun sương 40 béc – 200G

  1,300,000 1,400,000 
 • Máy phun sương 50 béc – 400G

  Model: MBPS-400G
  Nguồn: 24V
  Ampe : 2.5A (60W)
  Loại bơm: Áp lực
  Lưu lượng: >= 150 L/H
  Ren trong: 17 mm
  Áp lực : 160 PSI
  Béc phun sử dụng tối đa: 50 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 30 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Sản xuất: Taiwan
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1
  Phân phối độc quyền: MBM

  1,800,000 1,950,000 

  Máy phun sương 50 béc – 400G

  1,800,000 1,950,000 
 • Máy phun sương 45 béc – 300G

  Model: MBPS-300G
  Nguồn: 24V
  Loại bơm: Áp lực
  Lưu lượng: 38L/H
  Ren trong: 14
  Béc phun sử dụng tối đa: 45 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 25 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Sản xuất: Taiwan
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1
  Phân phối độc quyền: MBM

  1,500,000 1,700,000 

  Máy phun sương 45 béc – 300G

  1,500,000 1,700,000 
 • Máy phun sương 35 béc – 100G

  Model: MBPS-100G
  Nguồn: 24V
  Loại bơm: Áp lực
  Lưu lượng: 38L/H
  Ren trong: 17mm
  Béc phun sử dụng tối đa: 35 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 15 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Trọng lượng: 2 kg
  Sản xuất: Taiwan
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1
  Phân phối độc quyền: MBM

  1,000,000 1,100,000 

  Máy phun sương 35 béc – 100G

  1,000,000 1,100,000 
 • Máy phun sương 30 béc – 75G

  Model: MBPS-75G
  Nguồn: 24V
  Loại bơm: Áp lực
  Lưu lượng: 48L/H
  Ren trong: 17mm
  Béc phun sử dụng tối đa: 30 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 10 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Sản xuất: Taiwan
  Trọng lượng: 2 kg
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1

  850,000 900,000 

  Máy phun sương 30 béc – 75G

  850,000 900,000 
 • Máy phun sương 25 béc – 50G

  Model: MBPS-50G
  Nguồn: 24V
  Loại bơm: Áp lực
  Lưu lượng: 36L/H
  Ren trong: 17 mm
  Béc phun sử dụng tối đa: 25 béc
  Béc sử dụng tối thiểu: 5 béc
  Tiếng ồn: thấp
  Sản xuất: Taiwan
  Bảo hành: 6 tháng 1 đổi 1
  Phân phối độc quyền: MBM

  750,000 820,000 

  Máy phun sương 25 béc – 50G

  750,000 820,000 

DANH MỤC SẢN PHẨM