Thông số MPa trên máy bơm nước áp lực mini là gì ?

May Bom Mini 12V 60W 2018

Thông số MPa trên máy bơm nước áp lực mini là gì ? chắc đây cũng chính là câu hỏi mà nhiều khách hàng quan tâm hỏi khi mua máy bơm nước mini của chúng tôi. Vây MPa là gì đối với từng loại máy bơm mini.

Đơn vị MPa là gì ? 

Pascal (kí hiệu Pa) là đơn vị đo áp suất trong hệ đo lường quốc tế (SI). Nó là một đơn vị dẫn xuất trong SI nghĩa là nó được tính từ các đơn vị “cơ bản” hơn. MPa là 1 Mega Pascal mà pascal bản thân nó là đơn vị đo áp suất.

Đơn vị tính MPa

1 Pa = 1N/m2
1MPa=1.000.000Pa=1.000.000 N/m2=1.000kN/m2
1m2=1.000.000mm2
1MPa=1.000.000N/1.000.000mm2=1 N/mm2
1Mpa/mm2=(1 N/mm2)/mm2=1N/mm4

MPa (đọc là mega Pascan): 1 Mpa =106N/m2 hoặc + daN/cm² tức là kg/cm².

1 T = 1000 daN

1 T = 10 KN
1 daN = 10 N
1 KN = 100 Kg
1 Kpa = 100 Kg/m2
1 Kpa = 0.1 T/m2
1 Mpa = 1000 Kpa = 100.000 Kg/m2 = 1.000.000 N/m2 = 106N/m2
1 daN/cm2 = 1 Kpa = 100 Kg/m2 = kg/cm²

MPa trên máy bơm nước mini áp lực

Trên các lại máy bơm nước mini áp lực đều có thông số MPa này. Đây là thông số cơ bản mà nhà sản xuất đưa ra cho từng loại máy bơm nước áp lực mini của mình.

Việc dựa vào thông số này mà khách hàng có thể biết được máy này có áp xuất bao nhiêu trên máy bơm đó mà có thể lựa chọn hợp lý theo như cầu.

Biểu đồ thông số MPa máy bơm mini áp lực
Biểu đồ thông số MPa máy bơm mini áp lực

Thông số MPa trên máy bơm nước áp lực mini

MPa trên máy bơm nước mini
MPa trên máy bơm nước mini

Thông số PSI là gì ? và khác gì với thông số MPa ?

Hai thông số này đều cho ta biết áp lực nước của máy bơm mini tuỳ theo nhà sản xuất đưa ra mà chúng ta có thể chuyển đổi và có cái nhìn tổng quát hơn theo biểu đồ phía trên.Theo http://chuyenmaybomnuoc.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *